Innlandet kulturutvikling

er etablert og drives av Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard.

Beveger seg i skjæringspunktet mellom kultur og skole, med utvikling av pedagogiske metoder for tilnærming til, og fordypning i kunst. Med samtale som hovedverktøy og kritisk refleksjon som (del)mål.

Aktuelle prosjekter

Barnebokbad (den siden du er på nå)

Kunsten å mene noe: om presentasjon av kunst, der betrakter ikke er i primær målgruppe.