Litt om Vilde

Vilde Kamfjord_fotokred_Julie Pike
Foto: Julie Pike

Vilde Kamfjord er født i Tromsø og bosatt på Lillehammer, med mann og barn.
Hun har i mange år jobbet som produsent for litteratur i DKS, og står bak utvikling av flere metoder for litteraturformidling, blant annet Barnebokbad.

Kamfjord har tatt en toårig forfatterutdanning ved Norsk barnebokinstitutt og debuterer høsten 2019 med romanen På omveien hjem.

Relevante prosjekter og arbeidserfaring:

 1. Barnebokbad: Videre utvikling og formidling av en pedagogisk metode for samtaler om litteratur, uavhengig av leseferdighet. Nær- og dybdelesing gjennom felles refleksjon og produksjon av spørsmål til fortellingen. Øvelse i kritisk tenking og refleksjon – i trygt rom. Utviklingen skjer i samarbeid med Pål Brekke Indregard.
  Mål: positive opplevelser med litteratur, uten krav om å like. Tekstorienterte samtaler med forfatter. Opplevelse av å være kompetent publikum. Styrke samarbeid med skole og (skole)bibliotek, lærere og bibliotekarer.
  Metode: Tilnærmingsmåten vi kurser deltakere i kan anvendes på et hvert narrativ, som f.eks. litteratur, film og scenekunst, og begrenses ikke heller til barn. Navnet er således nokså villedende (det ble hengende ved etter piloten under Norsk litteraturfestival, Pegasus i 2016).
  Målgruppe: Kursholder i metoden for voksne (bibliotekarer, lærere og formidlere), som regel på bestilling fra fylkesbibliotek og regionale DKS-administrasjoner.
  Finansiering: Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd. Piloten mottok støtte fra Nasjonalbiblioteket.
 2. Formidler i Den kulturelle skolesekken (DKS)

 3. “Kunsten å mene (noe)”
  Ungdomsskole-/ vgs.-elever eksponeres for litteratur og scenekunst der de selv ikke er i primær målgruppe, etter workshop (med Karen Frøsland Nystøyl) om adaptasjon og kunstkritikk – og utarbeidelse av egne vurderingskriterier.

  Tese
  : Ved å slippe ansvaret som ligger i å være primær målgruppe, vil det være enklere å gå kunsten i møte med senket guard. Enklere å anvende egne erfaringer som utgangspunkt for refleksjoner rundt kunstopplevelsene.
  Disse refleksjonene foregår helst i en “uformell” setting, f.eks. under et måltid, i kjølvannet av opplevelsen.
  Mål: Positive opplevelse av seg selv i møte med kunst og kultur. Få erfare seg som kompetent (nok) til å få lov til å ha en mening. Ikke minst bidra til å fylle “hull” i opplevelseskompetansen, for å ruste ungdom (gjennom erfaring) til å møte kunst der de faktisk er i målgruppa.
  Finansiering: Utvikling er støttet av Litteraturbruket.

 4. Spør en smarting:
  På oppdrag fra Ringsaker Bibliotek, i samarbeid med Pål Brekke Indregard.

  Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Øvrig arbeidserfaring
April 2012  – juni 2017: Oppland fylkeskommune, rådgiver. Varierte oppgaver gjennom årene, blant annet:

Den kulturelle skolesekken (DKS):

 • Produsent for uttrykkene litteratur, scenekunst, film og visuell kunst med ansvar for budsjett, regnskap og rapportering. Innebar å vite hva som rører seg på kunstfeltet for barn og unge, nasjonalt og internasjonalt, for å bringe det beste til elevene Oppland. Kjøp, initiering og noe egenproduksjon.
  Nærmeste kontaktperson for mellom 20 og 50 turnerende kunstnere årlig.
 • Planlegging og gjennomføring av «Kultursleppet», visnings- og nettverksarena for mottakere av DKS i Oppland.
 • Programansvar: Oversikt over og ansvar for DKS’ helhetlige tilbud til samtlige elever i Oppland.
  Innholdsproduksjon til, og design av programkatalog.
 • Fylkesnettverkets representant i Arbeidsutvalget for «Litteraturbruket» (Norsk forfattersentrum, nasjonal aktør for litteratur) 
 • Generelt aktiv i de nasjonale nettverkene for de ulike kunstuttrykkene hvor jeg har jobbet aktivt for en videreutvikling og forbedring av ordningen, blant annet:

… utfordre og utvide begrepet «litteraturformidling».
… forankring og eierskap i skolen.
… elevmedvirkning og ordningens relevans – for dem.
… minske avstanden mellom skolen og kunsten (i ordningen).
… helhetlig tenkning og økt samarbeid mellom aktører i kulturfeltet som forholder seg til  og arbeider mot den samme gruppen barn og unge.

Et utvalg produksjoner kjøpt/ initiert/ produsert:

 • «… og det var forfattaren sjølv som las»
 • Frode Grytten Beat Band
 • Black Debbath: Nå får det faen meg være Rock
 • «Fortapt og funnet», i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark, støttet av Litteraturbruket
 • «Hei, det er meg! The movie»
 • A Clockwork Orange» (Action to the Word theatre), sett første gang på Edinburgh Fringe Festival i 2011, ble presentert på Kultursleppet i 2013 med turné for VGS i 2014.
 • L.O.V.E., en samtidsopera utviklet i samarbeid med Nils Petter Mørland (libretto) og Kate Havnevik (komponist). Prosjektet involverte 1000 elever (1. – 10. trinn) fra Midtdalen. Elevene produserte tekst, musikk og scenografi og deltok i forestillingen som kor og orkester. Verket L.O.V.E ble innstudert på skoler/kulturskoler i samarbeid med lærere og urfremført med med Espen Langvik og Siv Iren Misund fra Den norske opera og ballett som solister.
 • «Antologiprosjektet», et fireårig prosjektsamarbeid med Norsk litteraturfestival, Pegasus. Årlig antologi skrevet av ungdom i ulike regioner i Oppland, gjennom tett samarbeid med forfattere:
  Valdres (Terje Torkildsen, «Valdristorier»), Land (Edy Poppy, «Korte Hugg»), Gjøvik (Nina E. Grøntvedt, «Som om det ikke var nok å sitte aleine»), Lillehammer (Widar Aspeli, «Det har ingen ting å si»).
 • «Jeg er din. Nei min.», en samtale i klasserom med manusforfatter og regissør Iram Haq om viljestyrke, grensesetting, skam og selvfølelse (også i rene jentegrupper, dersom skolene ønsket det).
 • «Hei, sa Heidi Marie. Hei, svarte du.». En akustisk «kateterkonsert» i klasserom. Om å bli inspirert av livet, inkludert det å være lesbisk, og å tore å skrive tekster om det. Historier fra hukommelsen, om å være ei jente fra bygda som vil ut i verden.
 • «Sporty norsk!» i forbindelse med ungdoms-OL i 2016
 • «Poesi SLAM!» for alle VG1-elever i Lillehammer kommune, i forbindelse med ungdoms-OL i 2016.

Oppgaver i forbindelse med UKM, Ung kultur møtes

 • 2012 – 2014 Produsent for fylkesmønstring.
 • 2012 – 2013 Vikarierende fylkeskontakt for Oppland. Initierte Oppland som prøvefylke i prosjektet «Unge arrangører» (nå implementert som ordinær drift nasjonalt, regionalt og lokalt).
 • Jobbet aktivt for etablering av varig nettredaksjon (nå UKM media) i fylket, inkludert flerkameraproduksjon under fylkesmønstring, med blant annet rekruttering av ungdom fra daværende media-linjer ved Gausdal, Vinstra, og Hadeland VGS.
 • Jobbet aktivt for større grad av ungdomsmedvirkning i planlegging og gjennomføring av UKM.

Mars 2012 – Mai 2012: Oppland fylkeskommune, DKS
Formidling av Anita Killis «Sinna mann» om animasjon og multiplanteknikk for mellomtrinnet på Østre- og Vestre Toten.

August 2011 – Mai 2012: Gausdal videregående skole
Faglærer mediedesign.

Utdanning:

2015 – 2017: Forfatterstudiet ved Norsk Barnebokinstitutt.
1999 – 2000: Web-design, HTML-programmering ved IT-Akademiet, Lysaker.
1997 – 1998: Markedsøkonomi grunnfag ved BI Bergen.
1996 – 1997: Kunsthistorie grunnfag ved universitetet i Bergen (et semester; ikke fullført).
1995 – 1996: Ex.phil. ved Universitetet i Bergen.
1994 – 1995: Bilder og kommunikasjon ved Skjeberg FHS.
Analog fotografering, studio- og mørkeromsarbeid, videoproduksjon m.m.
1993 – 1994: Fransk språk og litteratur ved Alliance Francaise, Paris.
1993: Artium ved Lillehammer gymnas.

Foredrag:

 • April 2019, Grimstad Barnebokfestival, Agder fylkeskommune; Metoden er koden: Om metoden bak Barnebokbad.
 • Mars 2019, Fylkesbiblioteket i Oppland fagdag for lærere og bibliotekarer: Om metoden bak Barnebokbad.
 • September 2018, Skolebibliotekene i Silkeborg: Innføring i metoden bak Barnebokbad.
 • September 2018, ALBUS International Festival for Børnelitteratur, Aarhus; Den kompetente børnelæser: Innføring i metoden bak Barnebokbad.
 • Februar 2017, Nordisk Barnebokkonferanse (NBBK): Barnebokbad
 • Januar 2017, Møre og Romsdal fylkeskommune. Kulturtorget: Innlegg om formidling i DKS. Om ordningen, dens premisser og utfordringer, både som utøver og mottaker, med utgangspunkt i eget kapittel i antologien Les meg!
 • Oktober 2016, Nordland fylkeskommune: Mine, dine og våre barn – kulturell sirkeltrening i praksis. Presentasjon av prosjektet L.O.V.E. – barn i prosess med profesjonelle voksne – og om samarbeidet mellom DKS, UKM og Kulturskolen, under kulturkonferansen «Samspill».
 • Oktober 2016, Norsk forfattersentrum, fagdag for litteratur i DKS: Barnebokbad – en ny metode for litteraturformidling?
 • Mars 2014, Høgskolen i Innlandet: DKS i praksis, for studenter på Kulturprosjektledelse.

Publisert

 • 2019, Gyldendal: På omveien hjem, roman. Planlagt dato for utgivelse 19. august.
 • September 2016, Ena forlag: Les meg! Håndbok i litteraturformidling, om formidling i DKS.
 • November 2016, Kulturtanken: Betydningen av en akutt aksent, kommentar.
 • April 2015, Barnebokkritikk.no: Ord mot ord, i serien «Mitt barnebokminne».
 • April 2014, Morgenbladet: Aldri mer kunst? kronikk.

Verv

 • 2018 – d.d.: Lillefilm, Lillehammer barnefilmklubb. Styremedlem.
 • 2017 – d.d.: Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken. Nasjonalt fagråd, vara. (Oppnevnt av Kulturdepartementet for 4 år.)
 • 2016 –  d.d.: Ung kultur møtes (UKM). Styremedlem.
 • 2015 –2017: Norsk Barnebokinstitutt. Styremedlem.
 • 2011 – 2016: Norsk litteraturfestival. Rådsmedlem.
 • 2012 – 2014: Lillefilm, Lillehammer barnefilmklubb. Styremedlem.