Tilbakemeldinger

–– –– –– Kaja Westermoen Hovstøl, lærer i Mandal:

Klassen synes timene på skolen ble gøyere og gøyere ettersom de skjønte mer og mer av opplegget. De klarte å reflektere over tekst på en annen måte enn tidligere, og de fikk virkelig dykket dypt inn i en tekst. Vi har jo aldri gått så i dybden i ei bok før 🙂

I mai 2018 var vi i Mandal. Alle 6.klassingene i kommunen var inkludert i arbeidet med Barnebokbad, som var en del av Kulturfestivalen Rabalder. Denne tilbakemeldingen kom fra Kaja Westermoen Hovstøl som var lærer for klasse 6b Furulunden skole (les hele).
Slik så den gjengen ut:Mandal_1

De leste og diskuterte “En terrorist i senga” av Endre Lund Eriksen – og møtte ham til Barnebokbad i Buen kutlurhus. Øvrig publikum var 5. og 7. trinn, som også hadde lest boka.

img_8848

–– –– –– Lillian E. Rushfeldt, biblioteksjef i Tysvær kommune:

Et drømmeprosjekt for lærere som lever for å se elever skinne på nye arenaer. […] Elevene hadde stort læringsutbytte av prosessen gjennom diskusjoner, refleksjon omkring innhold, kreativitet, og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Lillian E. Rushfeldt ved Tysvær folkebibliotek var på Lillehammer i 2016 og overvar Barnebokbadet med Vera Micaelsen. Det er ingen tvil om at hennes begeistring og engasjement har vært veldig viktig for synliggjøring og spredning av vårt arbeid med metoden (ikke minst i Rogaland, der fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen har arrangert flere seminar i fylket). Av samme grunn er det med stor ydmykhet og ditto glede vi leser denne teksten som hun har skrevet om deres opplevelse(r) og erfaringer – helt fra det første møtet i mai 2016, og frem til i dag:  https://tysverbibliotek.no/barnebokbad-i-tysvaer/

 

–– –– –– Vera Micaelsen, forfatter

Skavlan kan gå og legge seg!

Oppslag i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) etter det aller første Barnebokbadet:
https://www.gd.no/kultur/litteraturfestivalen/nyheter/skavlan-kan-ga-og-legge-seg