Om metoden

«Barnebokbad» er betegnelsen på et arrangement der barn (eller ungdom) intervjuer en forfatter. Selve arrangementet kan være et forfatterbesøk i klasserommet i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS), eller som programpost på en litteraturfestival.

Det er dog ikke arrangementet i seg selv, eller størrelsen på dette, som er viktig, men kvaliteten på samtalen – og prosessen i forkant.

Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3).

Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp* i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.

Metoden er etter hvert grundig utprøvet for å:

  • bidra til positive erfaringer med litteratur – uavhengig av leseferdigheter
  • gi erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum
  • bidra til å dykke dypere inn i tekst
  • bidra til å utvide teksten gjennom andres perspektiv
  • inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
  • skape mer meningsfylte møter mellom forfatter og deres publikum (gjennom f.eks. DKS)

Metoden har for øvrig vist seg å ha stor overføringsverdi til arbeid med flere fag i skolen.

Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.

Piloten, altså det aller første Barnebokbad gjennomført etter denne metoden, ble arrangert under Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai 2016. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Foreningen !les, Lillehammer bibliotek og Norsk Litteraturfestival Pegasus, med elever fra Øyer, Røyslimoen og Ekrom barneskoler. Elevene leste og diskuterte Discosatan av Vera Micaelsen og samtalen foregikk foran et fullsatt Lillehammer bibliotek. Du kan se hele samtalen her, den varer i en liten time.
(Teksten fortsetter under filmen.)


Siden den gang har Barnebokbad vært fast arrangement under festivalen, i samarbeid med Foreningen !les. I tillegg inngår Barnebokbad i Pegasus’ helårsprogram, med ytterligere et arrangement i løpet av høstsemesteret. Da er det enten Pål Brekke Indregard eller Vilde Kamfjord som leder samtalene. Så langt har Norsk litteraturfestival, Pegasus gjennomført Barnebokbad hvert år siden debuten med Vera Micaelsen, våren 2016.
Høsten samme år var med Sverre Henmo og boka “Det er bare kjærlighet”. Ellers ser lista slik ut:
2017: Bobbie Peers med Luridiumstyven (filmet) og Tone Almhjell med Maretorn.
2018: Lars Joachim Grimstad med Egoland (filmet) og Maria Parr med Keeperen og havet.
2019: Robert Næss med Byrået for ikke-hendelser (filmet) og Line Baugstø med Vi skulle vært løver.

Parallelt har vi jobbet med å utvikle metoden med regelmessig feltarbeid**, der vi selv leder samtaler med barn, samt observasjon av og tilbakemelding på seminarene.

Gjennom praktiske heldagsseminar lærer vi bort metoden til bibliotekarer, lærere og formidlere, som selv tar denne i bruk i eget arbeid.

Eksempelvis holdt vi seminar i Rogaland høsten 2016 i fordindelse med gjennomføring av seks Barnebokbad i fm. Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) i februar 2017. Da kurset vi “de voksne”, både lærere og bibliotekarer ved de aktuelle skolene/ bibliotekene, som siden ledet samtalene med sine elever og gjennomførte arrangementene.
Dette gjentas høsten 2018 i forkant av NBBK i 2019.

DKS Akershus har Barnebokbad som en del av sitt program. Da kurser vi bibliotekarer og lærere som arbeider med egne elever i forkant av forfatterbesøk på skolen eller i biblioteket.

Seminarene har foreløpig blitt arrangert i regi av fylkesbibliotek, folkebibliotek, kommuner og Den kulturelle skolesekken lokalt og regionalt.

Metoden er utviklet av Innlandet kulturutvikling v/Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard (som retter en stor takk til Troels Posselt i Foreningen !les, for interesse og gode innspill i oppstarten).

Interessert?
Ta kontakt for nærmere informasjon.

* I grupper der man er helt sikker på at alle kan (og vil) gjennomføre lesingen på egenhånd, er det mulig å fravike høytlesingen.

** Eksempelvis i fm. “RABALDER”, våren 2018, Mandal kommune: Vi gjennomførte samtaler med samtlige 6.klassinger (200) fordelt på 10 grupper, som i løpet av en uke gjennomført tre samtaler hver. I løpet av tre dager i den påfølgende uken ble det arrangert seks Barnebokbad under Rabalder-festivalen (en DKS-festival), der Barnebokbad var en av programpostene. Publikum var hele 5.-7. trinn (600 elever) som samtlige hadde lest boken (høyt) i klassene sine.